Yaklasikmaliyet.com

İMT MÜHENDİSLİK

Geleceği Hesaplar

 

Şirketimiz;
-Kamu ihalelerine katılan inşaat firmaları
-Kamu kurumları ve belediyeleri
-Kamu kurumlarına proje ile birlikte yaklaşık maliyet hesabı yapan proje firmaları için keşif,metraj,analiz ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Eğer sizlerde;
-ihaleye katılmak için teklif hazırlıyoruz.
-ihale sonrası aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vereceksiniz
-ihale yapmak için yaklaşık maliyet ve ihale işlem dosyası hazırlayacaksanız

 

 

 

 

Keşiflerin hazırlanmasından Bayındırlık Birim Fiyatları kullanımı ve birim fiyat uygulamaları.

4734 sayılı kamu ihale kanununun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren Bayındırlık Birim Fiyatları ve birim fiyat uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Birim Fiyatlar ve birim fiyat uygulaması her ne kadar yürürlükten kaldırılmış olsa bile, ihaleyi yapan kamu kurumları, belediyeler ve bazı özel kurumlar, ihalesini yapacakları işlerin yaklaşık maliyetini hala birim fiyatlar üzerinden hesaplamaktadır. Dolayısıyla birim fiyat uygulamaları her ne kadar resmi olarak sadece devam eden işlerde uygulanıyor gibi görünse de halen bir  çok kurum tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte ihalelere iştirak eden inşaat firmaları  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlükte iken, idareler tarafından Bayındırlık Birim Fiyatları kullanılarak hazırlanan keşiflerle ihalelere iştirak etme alışkanlığına sahip oldukları için,birim fiyat uygulamaları kaldırılıp  her ne kadar anahtar teslimi usulde ihalelere geçilmiş olsa bile hala iştirak edecekleri ihale için Bayındırlık Birim Fiyatları kullanılarak keşif hazırlamakta veya birim fiyat uygulamaları ile hazırlanmış keşifleri bilmeye ihtiyaç duymaktadır. İdareler Birim Fiyat uygulamalarını sadece keşif hazırlamakta kullanmayıp, ihale dosyalarındaki teknik şartnameler ve birim fiyat tariflerinde de hala Bayındırlık Birim Fiyat analizlerini kullanmaktadır. Ayrıca birçok idare , anahtar teslimi götürü bedel ile ihale ettikleri işlerde mukayeseli keşif yapmak durumunda kalırlar ise ilk başvurdukları yöntem Bayındırlık Birin Fiyatları ve Birim Fiyat uygulamaları olmaktadır.Bu nedenledir ki Bayındırlık Birim Fiyatları kullanımı ve Birim Fiyat uygulamaları her ne kadar devam eden işler dışında kullanılmıyor gibi görünse de Bayındırlık Birim Fiyatları kullanılarak hazırlanan keşifler ve Bayındırlık Birim Fiyat Tarifleri daha uzun yıllar sistemdeki üstünlüğünü koruyacağa benzemektedir.
İdrelerin tekliflerin ekinde keşif metraj ve analiz tablolarını istemeleri....

 4734 sayılı kamu ihale kanununun yürürlüğe girmesi ile birçok idare yoğun biçimde anahtar teslimi götürü bedel ile ihaleye başlamıştır. Bu idareler halen tekliflerin ekinde keşif,metraj ve analiz tablolarını istemektedir.Bu idarelerin başında ise Toki (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Adalet Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı gibi idareler gelmektedir.Toki Adalet Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı gibi idareler ve benzeri bir çok kurum ihalesini yaptığı işlerde ihaleye iştirak eden firmalardan tekliflerinin ekinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde  ve uygulama aşamasında kullanmak üzere keşif,metraj ve analiz tablolarını istemektedir.Yıllardır binlerce inşaat işinin ihalesini yaparak teslimini sağlayan Toki ,Adalet Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı gibi idareler başta olmak üzere bir çok yatırımcı kuruluş bu uygulamalarında son derece başarılı olmuştur.Toki ,Adalet Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar tarafından ihalesi yapılan yüzlerce işin ihalesine iştirak eden firmaların büyük çoğunluğu bu tarz ile sundukları tekliflerinin uygulamasında ne kendileri nede işverenlerinin bir sıkıntı yaşadığına dair duyumlar olmamıştır.Başta Toki olmak üzere bir çok idare hazırladıkları ihale dosyalarındaki teknik şartnamelerde Bayındırlık Birim Fiyatları ve tariflerini kullanmaktadır.

Projeler ve Birim Fiyatlar

Kamu kurumlarına ve belediyelere proje taahhüdünde bulunan birçok proje firması hazırladıkları proje ve eklerinin üzerlerine imalat isimleri ile ilgili yapmak istedikleri açıklamalarda hala o imalata ait Bayındırlık Birim Fiyat ve poz numarasını yazmaktadır.Proje üzerine bu şekilde Bayındırlık Birim Fiyatlar ve o fiyata ait poz numarasının yazılması hem proje firmasını gereksiz yere bir çok açıklama yapma külfetinden kurtarmakta hem idareyi sıkıntıya düşürecek atlamaları engellemekte,hem de ihaleye iştirak edecek firmaların tereddütlerini ortadan kaldırmaktadır.Bu nedenledir ki proje firmaları için hazırladıkları proje ve eklerinde de Birim Fiyatlar ve poz numaralarından faydalanmaları son derece rahatlatıcı bir yöntemdir.Yine bu tür proje firmaları idarelerin isteklerine göre değişmekler birlikte hazırlamış oldukları proje ekine teknik şartnameler ve birim fiyat tarifleri koyma zorunluluğundalar ise bu tara açıklamalar en yapıcı çözüm olmaktadır.


 
 
  Design by guenstige.shop-stadt.de & vista forum